logo

Prezentowany tu tekst zaczerpnąłem z A Systematic Course in the Ancient Tantric Techniques of Yoga and Kriya Swamiego Satyanady Saraswati, Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India. Gorąco polecam zarówno tę książkę, jak i samą Biharską Szkołę Jogi.

Biharska Szkola Jogi_logo

Kody pomocne w przeprogramowaniu umysłu

 

Kody te nie posiadają moralistycznej natury. Są środkami pozwalającymi osiągnąć zamierzony cel. Stanowią sugestie, dzięki którym możesz świadomie odmienić swój stosunek do wielu życiowych sytuacji. Pomogą tobie w osiągnięciu rozluźnienia, a dzięki temu będziesz mógł zagłębić się we własny umysł z pomocą praktyk medytacyjnych i wykorzenić z niego głębsze negatywne aspekty własnej natury.

Kody nie wprowadzają żadnych zmian w twym stylu życia i nie pragniemy, byś narzucał je na siebie. Pamiętaj o nich w trakcie swych codziennych rutynowych zajęć; ich obecność przyniesie pomoc z wewnątrz ciebie, z podświadomych „centrów uwagi”.

Kod 1
Zacznij w pełni akceptować innych ludzi. Zauważ, iż nie są przedmiotami, którymi posługujesz się celem osiągnięcia własnych korzyści. Zauważ, że ludzie działają w zgodzie ze swym własnym mentalnym uwarunkowaniem. To, co w nich postrzegasz jest zewnętrzną manifestacją ich mentalnego programu. W ten sposób zauważysz, że nie różnią się od ciebie, różne są jedynie programy. Dzięki temu staniesz się świadom uzależnienia od własnego mentalnego zaprogramowania. Być może oni tego jeszcze nie widzą. Jeśli zaakceptujesz innych, oni także zaczną akceptować ciebie. Śmiej się z siebie, ze swego zachowania i nawyków.

Kod 2
Akceptuj siebie. Twoje działania stanowią efekt mentalnego programu. Nie przejmuj się własnymi brakami i problemami. Zaakceptuj własne ograniczenia. Staraj się jednak odczuwać potrzebę do oczyszczenia umysłu z pojawiających się w nim konfliktów. Wiele smutku pojawia się poprzez niezdolność do akceptowania siebie.

Kod 3
Przyglądaj się swym nawykowym reakcjom względem ludzi wokół i środowiska. Zwróć uwagę na relacje zachodzące pomiędzy przywiązaniem do spraw zewnętrznych a niezadowoleniem. Staraj się zredukować potrzebę odczuwania szczęścia z pozyskiwaniem rzeczy. Nie oznacza to, że powinieneś zamknąć się w sobie i nie akceptować atrakcji oferowanych przez świat. Oznaczałoby to ograniczenie, które przyniosłoby więcej bólu. Po prostu ciesz się życiem tu i teraz, a jeśli czegoś nie możesz posiąść, reaguj potrząśnięciem ramion.

Kod 4
Zdefiniuj swe największe potrzeby, przywiązania, pragnienia, itd. Bądź krytyczny. Dobrą metodą na wykrycie przywiązania jest wyśledzenie źródła obecnie odczuwanego gniewu bądź nieszczęścia. Odkrycie źródła sprawi, iż rozpoznasz emocjonalne i mentalne postawy, które tworzą niepokój. Szczególnie zwróć uwagę na reakcje względem ludzi, których nie lubisz. To właśnie ci ludzie pomogą tobie w usunięciu emocjonalnych blokad. Niechaj cały świat i każdy człowiek stanie się dla ciebie nauczycielem.

Kod 5
Staraj się żyć teraźniejszością. Nie wracaj za często do przeszłości, by rozpamiętywać smutne bądź radosne chwile. Nie wybiegaj zbytnio w przyszłość. Staraj się doświadczać każdej chwili w pełni skupiając się na niej tak mocno, jak tylko to możliwe. W ten sposób zaczniesz doświadczać pełni życia. Bez względu na to co robisz, czy się kąpiesz, czy jesz, zamiatasz podłogę, zarabiasz pieniądze, staraj się nie myśleć o czasie, kiedy skończysz daną czynność. Raduj się każdym momentem we właściwym dla niego czasie. Odczuwaj radość z faktu istnienia i z tego, iż wyrażeniem twego istnienia jest każde twe działanie.

Kod 6
Nie utożsamiaj się całkowicie z działaniami, ciałem i umysłem. Nawet jeśli starasz się zmienić swój umysł, pamiętaj, że stanowi on ledwie część ciebie. To nie jest twoja świadomość – świadek obserwujący wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w twym życiu. Większość z nas utożsamia się całkowicie z własnymi umysłami i ciałami. Ignorujemy świadomość, która znajduje się poza wszystkim, co się dzieje. Kiedy rozpoczniemy prace nad oczyszczeniem ciała i umysłu wówczas zaczniemy dostrzegać tę leżącą u podstaw wszystkiego świadomość.

Kod 7
Staraj się zachować otwartą postawę względem innych ludzi. Wyrażaj prawdziwe uczucia tak mocno, jak tylko potrafisz. Kiedy staramy się być kimś innym niż jesteśmy w rzeczywistości, kiedy staramy się zrobić wrażenie na innych ludziach i kiedy ukrywamy nasze uczucia, natychmiast odczuwamy mentalne napięcie i alienację. Taka postawa intensyfikuje poczucie „ja przeciwko światu.” Pamiętaj, że nawet najmniej sensytywna osoba potrafi wyczuć, że coś ukrywasz, że jesteś winny, bowiem i ona skrywa w sobie takie rzeczy.

Kod 8
Pamiętaj, iż każdy posiada w sobie potencjał do osiągnięcia wyższego stanu świadomości. Obecna postawa ludzi względem środowiska bądź ciebie jest wynikiem ich mentalnego zaprogramowania. Obecny styl życia jest czasowy i pocznie się zmieniać kiedy tylko człowiek zacznie rozumieć siebie i własny umysł. Wszyscy posiadamy w sobie niezrealizowany potencjał, który należy po prostu odkryć. Zauważ ów potencjał w innych ludziach i to bez względu na to, jak będzie to trudne.

Kod 9
Nie unikaj trudnych sytuacji. Zazwyczaj tak układamy sobie życie, by nie otaczać się nielubianymi przez nas ludźmi. Stale staramy się zachować kontakt z ludźmi i wydarzeniami, które odpowiadają naszym emocjonalnym programom. W ten sposób żyjemy w świecie, który satysfakcjonuje nasze potrzeby. Traktuj trudne sytuacje i wrogów, jako największych nauczycieli. To oni wskażą nam, w jaki sposób funkcjonują nasze mentalne programy. To oni wskażą nam na wewnętrzne źródło naszych konfliktów i uprzedzeń. Niewielu ludzi jest świadomych własnego zaprogramowania i uwarunkowania. Możemy nad nimi pracować dopiero wówczas, gdy je dostrzeżemy.

Kod 10
Staraj się wcielić w skórę innych ludzi. Zamiast ślepo reagować w sposób, w jaki zostałeś zaprogramowany, dostrzegaj inne punkty widzenia. Jeśli dana osoba zostawi otwarte drzwi, możesz poczuć złość. Zapytaj jednak siebie, dlaczego zostawiono je otwarte. Może tej osobie towarzyszył pośpiech, może myślała o czymś zupełnie innym. A może to po prostu część programu? Może wychowała się w domu, w którym zazwyczaj nie zamykano drzwi? Pamiętaj, iż twe reakcje są automatyczne. Staraj się je zmienić tak, by wydarzenia nie tworzyły emocjonalnego poruszenia. Zastosuj tę metodę do wszystkich sytuacji w twoim życiu.

 

Przekład (c) Krzysztof Azarewicz

Jak przeprogramować umysł

Post navigation